INSCRIPCIONS OBERTES!

Dates d'inscripció:
del 07/09/2023 al 27/10/2023
En el cas que quedin places lliures un cop superada la data final d'inscripció, la coordinació pot ampliar-la.


Documentació requerida:
És necessari aportar una fotocòpia del DNI enviant-la a info@ponentcoopera.cat.

Import:
El preu total del curs és de 60€. Ponent Coopera subvenciona un 86% del cost total, 440€ per alumne. Ingressar l'import (60€) al compte bancari següent:
 

ES72 0081 0100 9000 0149 5359
Indicar al concepte: El vostre nom - Curs d'ESS UdL
Destinatari: Lleure Quàlia


Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.

INSCRIPCIONS