INSCRIPCIONS TANCADES!

Dates d'inscripció:
del 02/07/2020 al 09/09/2020
En el cas que quedin places lliures un cop superada la data final d'inscripció, la coordinació pot ampliar-la.


Documentació requerida:
És necessari aportar una fotocòpia del DNI enviant-la a info@ponentcoopera.cat.

Import:
El preu total del curs és de 25€. Ponent Coopera subvenciona un 81% del cost total, 135€ per alumne. Ingressar l'import (25€) al compte bancari següent:
 

ES63 3058 4030 3227 1000 0108
Indicar al concepte: El vostre nom - Curs d'ESS UdL
Destinatari: L'Olivera SCCL


Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.