INSCRIU-TE AL CURS!

Ingressar l'import (25€) al compte bancari següent:
 
ES19 1491 0001 2420 2353 2621
Indicar al concepte: El vostre nom - Curs d'ESS UdL
Destinatari: El Risell SCCL


Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.