INSCRIPCIONS TANCADES!

Dates d'inscripció:
del 07/09/2021 al 28/10/2021
En el cas que quedin places lliures un cop superada la data final d'inscripció, la coordinació pot ampliar-la.


Documentació requerida:
És necessari aportar una fotocòpia del DNI enviant-la a info@ponentcoopera.cat.

Import:
El preu total del curs és de 30€. Ponent Coopera subvenciona un 93% del cost total, 440€ per alumne. Ingressar l'import (30€) al compte bancari següent:
 

ES28 2100 0224 6802 0014 1258
Indicar al concepte: El vostre nom - Curs d'ESS UdL
Destinatari: Les Obagues Eines Educatives


Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.
 

INSCRIPCIONS