INSCRIPCIONS TANCADES!

Moltes gràcies per participar!

Per dubtes, aclariments o comentaris, adreceu-vos a info@ponentcoopera.cat.