CONTINGUTS

SESSIÓ 1 – Globalització, capitalisme i sobiranies

A càrrec de Josep Manel Busqueta
 
La primera part de la sessió la dedicarem a presentar el funcionament del curs i farem una breu presentació de les participants.

En la segona part de la sessió en Josep Manel Busqueta ens emmarcarà el curs explicant-nos el funcionament del sistema capitalista i la globalització dels mercats per entendre com l’economia social i solidària se situa com una alternativa a aquest sistema. Ens endinsarem en el concepte de sobirania per entendre la profunditat del concepte que ens lligarà cada una de les lluites per recuperar la sobirania que treballarem en les següents sessions.

 
SESSIÓ 2 – L'Economia Social i Solidària una proposta global per la transformació social

A càrrec de Jordi Garcia

 
En aquesta sessió en Jordi Garcia ens farà una extensa radiografia de l’economia social i solidària en la història i en el món. Entendre de què parlem quan parlem d’economia social i/o solidària. Saber quan apareix i quin recorregut ha fet. Conèixer la situació actual i les diferents xarxes i entitats que en són referents.

SESSIÓ 3 – Les cooperatives, més enllà d’una forma jurídica

A càrrec de Ponent Coopera

 
Ponent Coopera s’encarregarà de presentar el model cooperatiu: l’origen, els seus valors, els principis cooperatius fixats per l’Aliança Cooperativa Internacional, els tipus de cooperatives, els drets i deures de les persones sòcies, com funciona el repartiment de beneficis en una cooperativa, l’intercooperació i les entitats representatives a Catalunya.

SESSIÓ 4 
 Els procomuns. La intel·ligència col·lectiva al servei de les persones i de la comunitat 

A càrrec de Mercé Botella i Núria Alonso


La defensa de la gestió comuna dels recursos de la comunitat afecta a tots els projectes socioeconòmics que apostin per la transformació del model productiu. El programari lliure, el codi obert, les llicències lliures... han estat moviments de defensa de drets digitals que posen èmfasi en l’accés a les fonts i als recursos: oberts i compartits. Què son els comuns i quina trajectòria social i històrica han tingut? 

La Mercé Botella i la Núria Alonso ens explicaran com en l’àmbit tecnològic treballen amb models cooperatius que posen les eines tecnològiques al servei de la comunitat.

 
SESSIÓ 5 – Feminisme i l'Economia Social i Solidària. Posar la vida al centre

A càrrec d'Elena Idoate i Elba Mansilla
 
L’economia capitalista necessita el patriarcat per expandir-se, necessita que la força de treball es reprodueixi de manera gratuïta, per això oculta la despossessió i l’opressió patriarcal. En aquesta primera part l’Elena Idoate ens aportarà els seus coneixements teòrics en materialisme feminista.

En la segona part de la sessió l’Elba Mansilla ens presentarà com les entitats de l’economia social i solidària abracen la mirada feminista i quines eines tenim des del cooperativisme per posar la vida al centre i no deixar-nos portar per la lògica del capital.


SESSIÓ 6 – Finances ètiques. El diner com a suport de la col·lectivitat

A càrrec de Xavi Teis i Nina González
 
Entendre quina és la realitat del món de les finances, així com conèixer, de primera mà, algunes de les propostes de democratització de les mateixes que existeixen avui en la nostra societat, serà l'objectiu d'aquesta sessió del curs.

La Nina González ens presentarà com les Finances Ètiques s’estan implantant a Catalunya a partir de bancs i cooperatives que operen fent compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals.

 
SESSIÓ 7 – Agroecologia. Produir, distribuir, consumir aliments i valors en temps de la Globalització

A càrrec de Joserra Olarieta i Annaïs Sastre
 
L'alimentació és un acte central per la vida de les persones que habitem el planeta. Com i qui pren les decisions en tot allò referit al menjar, esdevé cabdal per edificar models de societat on l'alimentació sigui un dret i no un negoci.
En aquesta sessió en Joserra Olarieta ens farà una exposició de com funciona la producció, la transformació, la distribució i la venta dels productes agraris. D’on venen els aliments que mengem? I qui ens els porta? Però sobretot, qui està fent negoci amb l’alimentació, que és una necessitat bàsica per la vida?
Seguidament l’Anaïs Sastre explicarà com l’agroecologia treballa per crear ecosistemes naturals i socials que assegurin el dret a l’alimentació. Coneixerem aquelles iniciatives que treballen al nostre entorn produint aliments des de la cura a les persones que se’ls mengen i a les que els produeixen. 

SESSIÓ 8 – La sobirania energètica i residencial. El dret universal a l'habitatge i a una energia justa i neta

A càrrec d'Alfons Pérez, Mandi Domingo i Rosa Binimelis
 
L’accés a un habitatge i a no passar fred són drets universals que el sistema capitalista no té la capacitat d’assegurar si no que, en èpoques de crisi, es quan s’han vulnerat més aquests drets. L'Alfons Pérez ens explicarà com les grans empreses energètiques i els fons d’inversió estan especulant sobre aquests drets bàsics. Experiències com Cal Cases (Rosa Binimelis i Mandi Domingo) ens presentaran com des de l’ESS podem autoorganitzar-nos per assegurar-nos la cobertura d’aquests drets.
  
SESSIÓ 9 – La sobirania comunicativa o com fer una lectura crítica del món

A càrrec de Laia Altarriba i Laia Soldevila
 
Els mitjans de comunicació juguen un paper clau a l'hora de conformar les idees i les creences de les persones sobre els diferents aspectes de la realitat. En aquesta sessió la Laia Altarriba i la Laia Soldevila ens donaran eines per mirar-nos el món amb ulls crítics. Quina informació ens arriba i com? Cal que aprenguem a llegir el món i a entendre el què passa al nostre entorn i per fer-ho cal que ens qüestionem la forma i la informació que rebem dels mitjans de comunicació i per les xarxes socials. 
 
SESSIÓ 10 i 11 – Presentació dels projectes dels participants

Volem destinar les dues últimes sessions del curs a donar veu als participants perquè ens presentin les conclusions dels treballs que hagin realitzat durant el curs i poder-les debatre.