CONSUM 

PROBLEMÀTICA

Ets conscient de com afecta el teu consum a l’entorn? Cal plantejar-nos l’impacte sobre l’entorn que produeix el nostre consum. La lògica capitalista, obtenir el màxim benefici reduint els costos de producció, no té en compte l’impacte negatiu de la seva activitat, o la considera un mal menor, agreujant la crisi social (empobriment) i mediambiental (canvi climàtic) que estem patint.

Tenim un planeta finit i amb una capacitat limitada d’autorregeneració. Segons estudis del Global Footprint Network, si mantinguéssim la dinàmica de consum global del 2021, necessitaríem els recursos d’1,7 planetes per satisfer les nostres necessitats. 

Per altra banda, el model capitalista també provoca un creixement de la desigualtat tant a escala mundial com a escala local. Actualment, el 41% de la riquesa global està controlada per un 0,7% de la població mundial i la meitat de la població mundial (3.700 milions d’habitants) només posseeixen un 1% de la riquesa global.

Aquestes dades no paren d’empitjorar any a any i els seus efectes cada vegada són més evidents i més propers. Sequeres més llargues, canvis en l’entorn, crisis de les petites explotacions agràries, tancament de petits comerços, encariment de la factura dels subministraments bàsics, despoblament, etc.

Per fer front aquest repte són necessaris canvis a gran escala, implicació dels governs i les grans potències mundials, però nosaltres com a consumidors hi tenim molt a dir. En quin món vols viure?


SOLUCIONS

L’Economia Social i Solidària aporta solucions per fer front a aquest repte des de diferents àmbits:
 
  • Iniciatives d’economia circular
Les iniciatives d’economia circular proposen un canvi de producció i consum basat en compartir, llogar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents, cada vegada que sigui possible, allargant el seu cicle de vida, per tal d’evitar la generació de residus i la sobre producció.
 
  • Mercat social i enxarxament
El Mercat Social és una xarxa d’iniciatives i entitats de l’Economia Social i Solidària del territori, que satisfan necessitats en les diferents esferes del cicle econòmic: la gestió dels recursos, la producció, la comercialització, el finançament i el consum.

El Mercat Social es basa en l’enxarxament d’iniciatives i en la intercooperació per tal de potenciar i visualitzar alternatives socioeconòmiques que actuen sota principis de democràcia i transparència, compromís socioambiental, i estan enfocades a les necessitats de les persones sense finalitat de lucre. 
 
  • Cooperatives de consumidores i usuàries
Les cooperatives de consumidores i usuàries són agrupacions de persones gestionades de forma democràtica, amb l’objectiu de satisfer les seves necessitats de consum de béns i serveis d’una forma responsable i respectuosa amb l’entorn, garantint les millors condicions de preu, qualitat i d’informació per les persones sòcies.

Tot i que les cooperatives de consumidores i usuàries més conegudes són les de consum de productes agroecològics, n’existeixen en molts altres sectors econòmics com poden ser els serveis d’atenció a les persones, les telecomunicacions, el financer o l’energètic, entre d’altres. 

RECURSOS EN L'ECONOMIA SOCIAL

Mapa interactiu, promogut per la Xarxa d’Economia Solidària (XES), on es mostren les iniciatives de l’Economia Social i Solidària de Catalunya amb una breu descripció dels seus serveis i el seu contacte.


És una cooperativa sense ànim de lucre que promociona el consum conscient, elaborant i publicant recursos  amb l’objectiu de donar a conèixer alternatives de consum més ètiques i respectuoses amb l’entorn.


És una cooperativa de serveis creada inicialment per productores de les Garrigues amb la finalitat d’unir forces i autoorganitzar-se per fer arribar als seus productes a més consumidors. Actualment, la integren productores de fora de la comarca i tenen l’objectiu de donar servei a tot Ponent.


La Zona és un projecte liderat per Opcions que, mitjançant una plataforma web, ofereix i distribueix productes i serveis de proximitat, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i les persones, a tot Catalunya.


Som energia és una cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre que mitjançant la comercialització i producció d’energia d’origen renovable pretén impulsar un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable.


És una cooperativa de consum de serveis de telecomunicacions sense ànim de lucre que actua com a comercialitzadora de serveis de telefonia amb l’objectiu de canviar el model actual cap a un centrat en les persones i el respecte per l’entorn.