ACCÉS A L'HABITATGE

PROBLEMÀTICA

T’has plantejat on t’agradaria viure? El problema de l'accés a l'habitatge s'està fent cada cop més present. Cada vegada és més difícil que la població jove pugui accedir a un habitatge digne acord a les seves possibilitats econòmiques. Actualment, a diferència de generacions passades, gran part de les joves que volen emancipar-se es troben davant la problemàtica de la manca d'oferta i l'augment dels preus. L'habitatge ha deixat de ser un dret per convertir-se en un bé regulat per la lògica del mercat.

Davant d'aquest fet, la majoria de joves acaben optant per l'opció de lloguer a l'hora d'accedir a l'habitatge i, en alguns casos, es veuen obligats a compartir pis per poder fer front a la despesa que els suposa. En aquests casos, l'augment de preus i la manca d'oferta no són les úniques dificultats a les quals s'enfronten, ja que no s'asseguren una estabilitat a llarg termini, la qual cosa dificulta desenvolupar un projecte de vida.

Un article d'investigació del Crític sobre la propietat del parc de lloguer de Catalunya, indica que aproximadament el 27% d'immobles estan en mans de grans tenidors, aquells que disposen de més de 10 habitatges, dels quals el 70% són empreses privades. A la pràctica, aquestes dades fiquen en evidencia la mercantilització de l'habitatge, prioritzant el benefici econòmic per damunt de les necessitats de les persones i l'entorn.

En altres casos, la manca d'oferta ve provocada per la utilització per a finalitats turístiques d'aquests immobles, ja que és més rendible econòmicament, en detriment de la convivència i vida comunitària de barris i pobles.

A Ponent, aquesta problemàtica s'afegeix al despoblament que pateixen moltes comarques, acumulant una gran quantitat d'habitatge buit que amb el pas del temps s'ha anat degradant. Aquest fet comporta que per poder-los tornar a ocupar s'hagin de realitzar rehabilitacions importants i, en molts casos, s'opta per vendre'ls, amb el risc d'especulació que pot arribar a suposar, o, en els pitjors dels casos, s'opta per esperar la declaració de ruïna. Aquestes circumstàncies dificulten encara més que els joves que es volen emancipar acabin quedant-se al poble o s'hi estableixin possibles nouvinguts, agreujant el problema del despoblament.

És essencial desenvolupar iniciatives, tant públiques com comunitàries, que facin front a aquesta problemàtica, garanteixin un accés a l'habitatge digne i frenin el despoblament que estan patint el pobles i ciutats del territori. Tot i el gran impacte del mercat i l'especulació que pateix el sector, depèn de nosaltres exigir que s'apliquin mesures i plantejar-nos com i on volem viure.


SOLUCIONS

L’Economia Social i Solidària aporta solucions a la problemàtica d’accés a l’habitatge mitjançant sistemes de gestió col·lectiva de la propietat com són les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
 
  • Cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.
Les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús són cooperatives que tenen per objectiu facilitar l'accés digne a l'habitatge i assequibles a les seves sòcies, a partir de la propietat col·lectiva i basat en l'autogestió i la vida comunitària.

Aquest model proposa una alternativa a la propietat immobiliària, desmercantilitzant-la i proporcionant una estabilitat a les sòcies usuàries equiparable a la propietat individual, però sense els costos elevats que comporta.

La propietat de l'habitatge és de la cooperativa i les sòcies en tenen la cessió d'ús, per un període normalment indefinit. Aquestes han de fer una aportació inicial per capitalitzar la cooperativa i paguen unes quotes mensuals per fer front al retorn de la inversió i a les despeses que se'n deriven.


RECURSOS EN L'ECONOMIA SOCIAL

La Dinamo és una fundació que neix amb l’objectiu de fomentar i promoure la implantació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com una alternativa als models convencionals d’accés a  l’habitatge, així com normalitzar la seva existència. Ofereixen suport per aquelles iniciatives que contribueixen d’alguna manera en l’extensió dels projectes d’habitatge cooperatiu, i col·laboren amb elles per a fer possible la rèplica d’experiències pel territori.


Sostre Cívic és una cooperativa que promou diversos projectes d’habitatges cooperatius que s’inclouen sota un mateix paraigües jurídic. Cada projecte es gestiona de forma independent i té la seva pròpia assemblea. A més, tenen una gestió econòmica i un finançament separats, i els riscos no es comparteixen entre els diferents projectes de la cooperativa. L’autonomia de cada projecte està blindada pels estatuts i per la Llei de cooperatives de Catalunya.