PRECARIETAT LABORAL

PROBLEMÀTICA

Com vols treballar? La dificultat de les joves per incorporar-se al mercat de treball és una problemàtica vigent que ha anat augmentat des de la crisi del 2008 i s’ha agreujat arran dels efectes de la pandèmia. Actualment, a Catalunya hi ha 167.700 persones joves menors de 30 anys a l'atur (EPA 2T 2021), el que suposa una taxa d'atur del 24%.

La majoria de joves quan aconsegueixen accedir al mercat de treball ho fan en condicions precàries. Aquesta precarietat es manifesta sobretot en salaris baixos, inestabilitat i males condicions laborals que dificulten la seva conciliació i desenvolupament personal, retardant la seva emancipació i inici del projecte de vida individual o col·lectiu. 

Aquest fenomen és la conseqüència d’un model que ha prioritzat durant anys la generació de beneficis i l’enriquiment individual per damunt del benestar de les persones treballadores o les necessitats de l’entorn. 

Per una banda, durant molts anys s’han prioritzat i potenciat sectors econòmics (com són el turisme, l’hoteleria i la construcció) que han crescut molt en èpoques d’expansió econòmica, buscant la màxima rendibilitat a curt termini per davant de la proposta de valor i sense tenir en compte les necessitats reals de l’entorn,  però que han patit més greument les conseqüències de la desacceleració o les crisis sistèmiques que s’han produït. 

Per altra banda, una altra gran part de les joves que han apostat per continuar formant-se, per tal de millorar les seves opcions d’incorporar-se al mercat de treball amb unes millors condicions laborals, es troben amb sous baixos respecte a treballadors més veterans, poc poder de decisió o opinió, o accedint a llocs de feina pels quals estan sobrequalificats, provocant desmotivació i augmentant la bretxa salarial.

Són moltes les mesures que es proposen des de l’administració per pal·liar aquest problema social, però algunes d’aquestes estan encarades a les conseqüències en lloc de les causes reals. Per començar a solucionar el problema és necessari actuar des d’una visió més amplia, replantejar-nos el model productiu i potenciar organitzacions més democràtiques que tinguin un impacte positiu en l’entorn i posin les persones al centre davant del benefici econòmic. 


SOLUCIONS

L’Economia Social i Solidària promou un model socioeconòmic que pretén donar resposta a les necessitats reals de la societat posant a les persones en el centre i el cooperativisme com a model empresarial que garanteix organitzacions sostenibles, democràtiques i corresponsables amb els seus treballadors i l’entorn.
 
  • Cooperatives de treball associat
Les cooperatives de treball associat són empreses basades en les persones, que persegueixen la generació de treball i la creació de riquesa, per a les persones que hi treballen i per l’entorn en el qual actuen. La seva base democràtica, d'equitat, respecte vers l’entorn, presa de decisions en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada i no en funció del capital... són algunes de les característiques que la converteixen, més enllà de generar activitat econòmica, en una eina de transformació social què dona resposta als reptes socioeconòmics del territori.

RECURSOS EN L'ECONOMIA SOCIAL

Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les terres de Lleida, és una eina de foment i promoció de l’Economia Social i Solidària al territori de Ponent. En el marc de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, té l’objectiu de fomentar la creació i la consolidació de noves iniciatives econòmiques transformadores així com generar ocupació de qualitat.

L’Ateneu ofereix servei d’acompanyament en les diferents fases de creació i consolidació de projectes (ideació, estudi de viabilitat, constitució i consolidació), formació específica i jornades de sensibilització de l’ESS. També promou ajudes per a projectes cooperatius, com és el premi L’OESST i itineraris formatius com el FEMCOOP Lleida.


La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya és una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l'economia i la nostra societat en base a principis democràtics.